Menu

Logo
[Contact]
  • Rikashitsu Co., Ltd.
  • Fukadaso rm. 102, 1-9-7 Hirano, Koto-ku, Tokyo 135-0023
  • TEL:
    03-3641-8891
  • URL:
    http://www.rikashitsu.jp